KÄYTTÖEHDOT

 

Paygoo Gift

 

1. Lahjakortti
1.1 Nämä ehdot koskevat kaikkia PAYGOO Mastercard ® Gift card (‘Lahjakortti’) käyttäjiä. Käyttämällä korttia osoitat hyväksyväsi nämä ehdot.


1.2 Lahjakortin markkinoija on Paygoo AB (co-brand partner) ja sen myöntäjä on Wirecard Card Solutions Limited Registered Office: 3rd Floor, Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle upon Tyne. NE1 6JQ. Rekisteröity Englannissa No. 07875693. Auktorisoitu ja säännelty sähköisen rahan myöntäjäksi Financial Conduct Authorityn toimesta UK:ssa (Firm Reference Number: 900051).


1.3 Ostamasi Lahjakortin valuutta on EUR. Kaikki näiden käyttöehtojen viittaukset valuuttaan koskevat sinua.


1.4 Ostotapahtuman jälkeen Lahjakortille ei enää voi syöttää lisää arvoa, paitsi tilanteessa, jossa jälleenmyyjä hyvittää transaktion Lahjakortille.


1.5 Lahjakortti on sähköinen rahatuote (e-money product) eikä se siten sellaisenaan kuulu UK:n Financial Services Compensation Schemen piiriin. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että  Wirecard Card Solutions Ltd ajautuu maksukyvyttömäksi, varasi voivat muuttua arvottomiksi ja käyttökelvottomiksi, ja tämän seurauksena voit menettää rahat.


1.6 Nämä käyttöehdot ovat saatavilla www.paygoo.fi sivustolla. Voit milloin tahansa pyytää kopion näistä käyttöehdoista niiden ollessa voimassa.

 

2. Määritelmät
Näissä käyttöehdoissa seuraavilla sanoilla ja ilmaisuilla on seuraava merkitys:


Pankkiautomaatti – tarkoittaa pankkiautomaattia tai muuta vastaavaa käteisnostot mahdollistavaa automaattia.


Pankkipäivä  – tarkoittaa arkipäiviä maanantaista perjantaihin klo 9-17, pois lukien arkipyhät.


Lahjakortti – tarkoittaa ennakkoon maksettua Paygoo Mastercard Gift lahjakorttiasi (mukaanlukien korvaava kortti).


Korttijärjestelmä – Mastercard


Maksut – tarkoittaa erilaisia veloituksia, joita voidaan periä ostoista ja kortin käytöstä.


PIN – tarkoittaa henkilökohtaista tunnuslukua, toisin sanoen turvakoodia käytettäväksi kortin kanssa. 


Kortin arvo – tarkoittaa enimmäisarvoa, jota kortilla voidaan kerrallaan säilyttää.

Myyjä – tarkoittaa kauppiasta, jakelijaa, jälleenmyyjää tai muuta vastaavaa tuote- tai palveluntarjoajaa, joka hyväksyy maksun kortilla, korttinumerolla, PIN-koodilla tai kortilla ja allekirjoituksella.


Yhteenveto – tarkoittaa osiota, johon on eritelty kortin käytöstä perittävät maksut sekä mahdolliset kortin käyttöön liittyvät rajat ja rajoitukset.


Maksuliikenneoperaattori – tarkoittaa myyjän korttimaksujen transaktioiden käsittelyyn käyttämää toimijaa.


Henkilöllisyyden vahvistaminen – tarkoittaa henkilöllisyyden sekä osoitetietojen vahvistamista käyttämällä sähköistä tunnistautumista tai käyttämällä henkilöllisyyden vahvistavaa dokumenttia. 


Me / meitä / meidän – tarkoittaa Wire Card Solutions:ia tai co-brand partneria, joka toimii Wire Card Solution:in puolesta.


Vuosi – 12 kuukauden jaksoa, joka alkaa sinä päivänä kun kortti on myönnetty sinulle.


Sinä / sinun – tarkoittaa henkilöä / työntekijää, joka on vastaanottanut kortin ja on valtuutettu käyttämään sitä tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

3. Lahjakortin ostaminen ja aktivointi
3.1 Ostettaessa suurin mahdollinen kortille ladattava summa on 150 EUR ja sitä koskevat lausekkeet 3.3 sekä 3.3.1. Lahjakortin arvo aktivoituu kassaanmaksun yhteydessä ja kortille ladattu arvo on käytettävissä heti oston jälkeen. Kortin käyttöönotto edellyttää kuitenkin erillistä aktivointia. Aktivointi voidaan tehdä osoitteessa www.paygoo.fi tai tekstiviestitse lähettämällä sana AKTIVOI numeroon +46769436009. 


3.2 Mikäli Lahjakortti on ostettu Internetistä, suurin mahdollinen kortille ladattava summa on 150 EUR ja sitä koskevat lausekkeet 3.3, 3.3.1. Lahjakortin käyttö edellyttää aktivointia, jonka voi tehdä osoitteessa www.paygoo.fi tai tekstiviestitse lähettämällä sanan AKTIVOI <välilyönti> ja asiakastunnus numeroon +46769436009. Kortilla olevat varat ovat normaalisti käytettävissä heti aktivoinnin jälkeen.

3.3 Korttia ei voi käyttää uudelleen. Kun kortille ladattu arvo on käytetty, kortti tulee hävittää leikkaamalla se kahtia ja hävittämällä syntynyt jäte asianmukaisesti.

3.3.1 Tallennamme aktivoinnin yhteydessä matkapuhelinnumerosi tunnistamista varten.

 

4. Kortin käyttäminen
4.1 Lahjakortin ostaja voi käyttää kortin itse tai se voidaan antaa lahjaksi toiselle henkilölle. Kortin käyttäjän tulee allekirjoittaa Lahjakortti kortin kääntöpuolella olevaan, allekirjoitukselle varattuun tilaan.


4.2 Lahjakortti on suunniteltu käytettäväksi ostopaikan alkuperämaan kaupoissa ja vähittäismyyntipaikoissa. Käyttääksesi korttia, esitä se maksuhetkellä. Voit käyttää sitä ostoksesi maksuun tai kaupan hyväksyessä, myös osamaksuun, jolloin jäljellä olevan maksettavan summan suorittamiseksi voit käyttää muita kaupan hyväksymiä maksuvälineitä. Vaihtoehtoisia maksutapoja ovat esimerkiksi käteinen, debit/credit kortti.

4.2.2 Lahjakortille ei voida ladata lisää arvoa oston jälkeen.


4.3 Et voi maksaa ostoksia, joiden arvo ylittää Lahjakortilla olevan saldon. Jokainen kortilla maksettu ostos vähentää kortilla olevaa saldoa. Mikäli ostosten yhteenlaskettu arvo ylittää kortin jäljellä olevan arvon tai muut voimassaolevat rajoitukset, transaktio voidaan hylätä.


4.4 Lahjakortti ei ole pankkitiliin liitetty debit- kortti eikä se ole missään yhteydessä pankkitiliin. Se ei myöskään ole takuukortti, maksukortti tai luottokortti. Kortille ladatulle arvolle ei makseta korkoa.


4.4.1 Lahjakorttia ei saa käyttää:


4.4.2 säännöllisiin ennalta hyväksyttyihin maksuihin;


4.4.3 käteistransaktioihin kuten käteisnostot, maksumääräykset, matkasekit, valuutanvaihto tai mihinkään laittomaan tarkoitukseen.


4.5 Korttia ei voi käyttää tilanteissa, joissa myyjällä ei ole mahdollista tarkistaa kortin saldoa sähköisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tiettyjä transaktioita junassa, laivoilla tai lentomatkan aikana.


4.6 Voimme lopettaa, peruuttaa tai rajoittaa korttisi tai PIN-koodin käyttöä perustellusta syystä, seuraavat seikat huomioiden:


4.6.1 kortin, kortin numeron tai PIN koodin suojaus.


4.6.2 epäilyt kortin tai PIN -koodin luvattomasta tai laittomasta käytöstä. Tällaisissa tapauksissa meillä on oikeus lopettaa, peruuttaa tai muuten rajoittaa korttisi tai PIN-koodisi käyttöä. Mikäli on mahdollista, informoimme sinua ennen kyseisten toimenpiteiden alkamista sekä niihin johtaneista syistä. Mikäli emme voi ilmoittaa toimenpiteistä ennakkoon, ilmoitamme siitä mahdollisimman pian. Ilmoitusvelvollisuutta ei sovelleta turvallisuutta vaarantavissa tilateissa tai mikäli se olisi lainvastaista. 


4.7 Emme vastaa kortilla ostettujen tuotteiden tai palveluiden laadusta, turvallisuudesta, laillisuudesta tai muista niihin liittyvistä asioista. Emme ole vastuussa, mikäli myyjä ei hyväksy Lahjakorttia.


4.8 Emme myy Lahjakorttia näiden ehtojen mukaisesti alle 13 vuotiaille.

 

5. Transaktiot
5.1 Suostut, että kaikenlainen kortin, korttinumeron tai PIN koodin käyttö merkitsee, että olet hyväksynyt transaktion. 


5.1.2 Oletamme että olet hyväksynyt transaktion, mikäli kortin magneettijuova on luettu jälleenmyyjän luona, tai mikäli olet vahvistanut ostoksen allekirjoituksellasi, tai mikäli jälleenmyyjälle on muilla keinoin annettu riittävät tiedot transaktion käsittelemiseksi.

5.2 Et voi perua transaktiota sen jälkeen kun olet sen hyväksynyt ja se on lähetetty meille tai mikäli olet antanut suostumuksesi myyjälle katevarauksen tekemiseen.


5.3 Pidätämme oikeuden hylätä transaktio mikäli puhelin-, tai tietokoneyhteys on varattu. Voimme myös hylätä transaktion jos:


5.3.1 transaktion loppusumma ylittää kortilla olevat varat, tai


5.3.2 transaktio ylittää kortilla oleva rajoitukset, tai


5.3.3 meillä on syytä uskoa, että näin toimimalla voimme taata korttisi myöntäneen maksujärjestelmän sääntöjen ja ohjeiden noudattamisen, tai 


5.3.4 meillä on syy uskoa, että vallitseva lainsäädäntö ja hyvien käytäntöjen mukaiset toimintatavat sitä vaativat

 

6. Valuuttamääräiset transaktiot
6.1 Jos Lahjakorttia käytetään maksuvälineenä transaktioon muussa kuin kortin valuutassa, kortin käytöstä veloitetaan palvelumaksu.


6.2 Jos teet transaktion muussa kuin kortin omassa valuutassa muunnamme summan kohdevaluuttaan käyttämällä kyseessä olevan valuutan markkinakurssia tai muuta kurssia, jonka maan hallitus voi asettaa. Veloitamme valuuttamuunnoksesta palvelumaksun (provisio), katso Yhteenveto 


6.3 Valuuttakurssit voivat muuttua, ja tapahtumapäivän valuuttakurssi ei välttämättä ole sama valuuttakurssi jota käytämme, kun vähennämme transaktiokustannukset ja palvelumaksun kortin saldosta. Nykyinen vaihtokurssi koskee myös palvelumaksua. Voit ehtojen mukaisesti tarkistaa mitä valuuttakurssia on käytetty. Vaihtokurssi ja palvelumaksu näkyvät sähköisessä yhteenvedossa.

 

7. Kortin saldon tarkistaminen
7.1 Tarkistaaksesi kortilla olevan saldon tai tekemäsi transaktiot mene osoitteeseen www.paygoo.fi tai käytä tekstiviestipalveluamme lähettämällä sana SALDO (huomaa isot kirjaimet) <välilyönti> ja asiakastunnuksesi numeroon +46769436009. Palvelu maksaa 0.50 EUR, joka veloitetaan kortiltasi. 

 

8. Milloin kortin voimassaolo päättyy
8.1 Kortin viimeinen voimassaolopäivä on painettu korttiin.


8.2 Voit lunastaa kortilla olevan saldon 6 vuotta viimeisen voimassaolopäivän jälkeen kohdan 9 ehtojen mukaisesti. Mikäli kortilla on saldoa vielä yli 6 vuotta viimeisen voimassaolopäivän jälkeen, sitä ei palauteta.

 

9. Lunastaminen
9.1 Voit pyytää kortilla olevien varojen lunastamista osittain tai kokonaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hello@paygoo.fi kortin voimassaolon päättymispäivään mennessä. Siirrämme varat nimiisi rekisteröidylle pankkitilille. Voimme edellyttää, että todistat olevasi tilin rekisteröity omistaja.

9.2 Seuraavissa tapauksissa lunastuksesta veloitetaan 12.50€ suuruinen palvelumaksu, kun lunastat osan tai kaikki kortilla olevat varat:


9.2.1 kun pyydät varojen lunastusta ennen sopimuksen päättymistä; 


9.2.2 jos irtisanot sopimuksen ennen sopimuksen päättymispäivää; tai


9.2.3 jos pyydät lunastusta myöhemmin kuin yhden vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä.


9.3 Sinua muistutetaan tästä maksusta ennen lunastusta.


9.4 Sinulta ei veloiteta lunastusmaksua, jos:


9.4.1 lopetamme tämän sopimuksen, tai


9.4.2 lunastushakemus tapahtuu sopimuksen irtisanomisen yhteydessä tai enintään yhden vuoden kuluttua tämän päivämäärän päättymisestä.

 

10. Vastuu
10.1 Lahjakorttiin tulee lisätä käyttäjän allekirjoitus välittömästi kortin vastaanottamisen jälkeen. Sinun tulee huolehtia kortin turvallisesta säilyttämisestä. Sinun tulee myös aina huolehtia että:


10.1.1 kukaan muu ei voi käyttää korttiasi;


10.1.2 et paljasta PIN koodiasi etkä kirjoita muistiin salasanaasi, et paljasta mitään turvallisuuteen liittyviä tietoja joita olet meille antanut ellet tee sitä tavalla, jolla ulkopuolisen on mahdotonta tunnistaa näitä tietoja;


10.1.3 käytät korttia, kortin numeroa tai PIN koodia ainoastaan transaktion suorittamiseen (tai sen yrittämiseen), ja 


10.2 Jos korttisi katoaa tai varastetaan tai joku ulkopuolinen saa tietoonsa kortin PIN-koodin tai muun kortin turvallisuuteen liittyvän tiedon tai, jos epäilet että korttiasi, kortin koodia tai PIN-koodia käytetään väärin, sinun tulee: 


10.2.1 Soittaa meille viipymättä numeroon +358 (75) 3252401 (Kortin sulkupalvelu, avoinna 24h), jotta voimme sulkea ja estää korttisi sekä PIN-koodin käytön.


10.2.2 kirjoittaa meille 7 päivän kuluessa (mikäli niin pyydämme) vahvistaaksesi että olet hävittänyt korttisi, tai se on varastettu tai epäilet sen väärinkäyttöä (Sähköpostiosoite: hello@paygoo.fi);


10.2.3 lopettaa kortin, kortin koodin sekä PIN-koodin käyttö välittömästi. Mikäli löydät korttisi sen jälkeen kun olet ilmoittanut sen hävinneeksi, varastetuksi tai väärinkäytetyksi, sinun tulee leikata kortti ja ilmoittaa siitä meille mahdollisimman pian.


10.3 Mikäli korttisi tai mahdollinen korvaava kortti häviää tai varastetaan, voit pyytää uutta korttia sen jälkeen, kun olet ilmoittanut siitä meille. Voit pyytää uutta korttia soittamalla meille numeroon +358 (75) 3252401 (maksuton). Veloitamme uudesta kortista Yhteenvedossa ilmoitetun palvelumaksun.

10.4 Et ole vastuussa hävinneen, varastetun tai rikkoutuneen kortin, kortin numeron tai PIN-koodin käytöstä, mikäli;


10.4.1 et ole antanut toiselle henkilölle lupaa käyttää korttia, kortin numeroa tai PIN-koodia, tai et ole käsitellyt korttia huolimattomasti ja kohdassa 10.1 mainittujen ehtojen vastaisesti, (tällaisessa tapauksessa saatat olla vastuussa kaikesta kortin käytöstä, joka on tapahtunut ennen kuin olet ilmoittanut siitä meille).


10.4.2 et ole toiminut vilpillisesti, jolloin olet lain sallimissa rajoissa vastuussa kortin, kortin numeron tai PIN-koodin käytöstä.


10.4.3 Sinua voidaan pitää vastuullisena ainoastaan 38 EUR saakka seurauksena transaktioista, jotka syntyvät kadonneen tai varastetun kortin käytöstä tai väärinkäyttötilanteesta, jossa kortinhaltija ei ole suojannut tietoturvatietoja asianmukaisesti. Rajaa sovelletaan tapauskohtaisesti kunkin varkauden, katoamisen tai väärinkäytön osalta, ei transaktiokohtaisesti.

 
10.5 Jos korttia on käytetty ilman lupaasi tai se on kadonnut, varastettu tai jos epäilet, että korttiasi on käytetty väärin, voimme luovuttaa viranomaisille mitä tahansa tietoja, joita pidämme asian selvittämisen kannalta tärkeinä.


10.6 Emme ole vastuussa:


10.6.1 epänormaaleista tai arvaamattomista olosuhteista, jotka eivät ole hallinnassamme (esimerkiksi tietokonejärjestelmissä olevat virheet, jotka aiheutuvat olosuhteista, joihin meillä ei ole mahdollista vaikuttaa tai mahdolliset toimialaa koskevat lakot), jos se estää meitä tarjoamasta palvelua tavanomaiseen tapaan. 


10.6.2 henkilöstä, joka kieltäytyy hyväksymästä korttia, kortin numeroa tai PIN-koodia (tai viivästyttää sen hyväksymistä). 


10.7 Transaktioihin liittyvissä virheissä tai riita-asioissa voit kirjoittaa osoitteeseen hello@paygoo.fi.

 

11. Näiden ehtojen muuttaminen
11.1 Voimme muuttaa mitä tahansa ehtoja, mukaanlukien korttiin liityvät maksut, tai voimme ottaa käyttöön uusia ehtoja. Jos teemme tällaisia muutoksia, ilmoitamme niistä sinulle kirjallisesti 2 kk etukäteen sähköpostitse tai tekstiviestillä. 


11.2. Jos muutamme näitä ehtoja, uudet ehdot löytyvät niiden voimaanastumispäivänä osoitteesta www.paygoo.fi.


11.3 Oletamme sinun hyväksyneen mahdolliset muutokset ehtoihin, mikäli et ole ennen niiden voimaanastumispäivää ilmoittanut vastustavasi uusia ehtoja.

11.4 Jos ilmoitat meille, että et hyväksy muutoksia ennen ehdotettua muutospäivää, tämä sopimus päättyy välittömästi, ja voit lunastaa koko saldon ilman lisäkustannuksia kohdan 9.4.2 mukaisesti.

 

12. Sopimuksen päättäminen
12.1 Voimme päättää sopimuksen milloin tahansa. Mikäli kyseessä ei ole poikkeavat olosuhteet, ilmoitamme sinulle sopimuksen päättämisestä kirjallisesti 2 kk ennakkoon.


12.2 Voit päättää sopimuksen kohdan 11.4 mukaan soittamalla meille numeroon +358 (75) 3252401.


12.3 Mikäli et lunasta kortilla olevaa saldoa 6 vuoden kuluessa kortin vanhenemisesta, tämä sopimus päättyy.

 

13. Yleistä
13.1 Sopimuksen tekemisen myötä hyväksyt, että voimme käyttää tietojasi näiden ehtojen osan 16 mukaisesti (Kuinka käytämme tietojasi).


13.2 Voimme seurata ja / tai tallentaa puheluita sinun ja meidän tai palveluntarjoajien välillä.


13.3 Sinun tulee antaa meille sähköpostiosoitteesi, postiosoitteesi sekä puhelinnumerosi sekä ilmoittaa mahdollisista muutoksista.


13.4 Voimme siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutemme tai velvollisuutemme tai antaa kenelle tahansa muulle oikeuden käyttää niitä. Et voi luovuttaa mitään tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi.


13.5 Voimme lykätä tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiamme menettämättä niitä.


13.6 Jos emme voi panna täytäntöön lauseketta, ehtoa määräystä tai niiden osaa, tämä ei vaikuta mihinkään muuhun kappaleeseen, ehtoon tai määräyksen tai niiden osaan. 


13.7 Tämä sopimus on suomenkielinen ja kaikki kommentit sekä sopimuksessa olevat tiedot ovat suomeksi.

 

14. Maksupalvelujen tiedot
14.1 Tätä säännöstä (14) sovelletaan vain, jos maksuliikenne operaattori sijaitsee Euroopan Talousalueella (ETA) ja suoritetut maksupalvelut siirretään euroina tai muulla voimassaolevalla ETA-valuutalla.


14.2 Varmistamme, että tekemäsi transaktio hyvitetään maksuliikenneoperaattorin pankille tai että palautetut varat palautetaan lunastuksen, maksutapahtumien myöhäisen suorittamisen tai peruuttamisen jälkeen pankkiisi noudattaen seuraavaa aikatau

Transaktio tyyppi

Aikataulu

Transaktio joka suoritetaan Euroina (€) tai GB Puntina (£) tai transaktio, joka suoritetaan useamman valuutan yhdistelmänä.

Transaktion vastaanottopäivää seuraavan neljännen pankkipäivän päätyttyä.

Mikä tahansa muu transaktio

Transaktion vastaanottopäivää seuraavan pankkipäivän päätyttyä.

 

14.3 Jos käytät korttia tai luovutat kortin tiedot myyjälle tapahtuman suorittamiseksi ennen kuin tiedät kuinka paljon kortilta veloitetaan, saatat olla oikeutettu pyytämään palautusta, jos summa on odottamattoman korkea, edellyttäen, että ilmoitat siitä PAYGOO AB: lle kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun tapahtuma oli poistettu saldostasi. Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta hyvitykseen, jos me tai myyjä olemme ilmoittaneet summan vähintään neljä viikkoa ennen tapahtuman vähentämistä saldostasi ja olet hyväksynyt tapahtuman.


14.4 Saatuamme 14.3 kohdan mukaisen pyynnön voimme vaatia, että annat meille lisätietoja, jotta voimme määrittää täyttyvätkö 14.3 kohdan ehdot. Teemme hyvityksen, tai ilmoitamme, miksi hylkäämme tällaisen pyynnön, kymmenen työpäivän kuluessa 14.3 kohdassa mainitun mukaisen pyynnön vastaanottamisesta tai jos tämän säännöksen nojalla vaaditaan lisätietoja.


14.5 Olemme vastuussa siitä, että transaktio toteutetaan oikein, paitsi jos voimme todentaa, että maksupalveluoperaattori on vastaanottanut transaktion. Tällöin maksuliikenneoperaattorin pankki on vastuussa Myyjälle. Voit pyytää, että ryhdymme välittömästi toimiin vihreellisesti toteutetun transaktion selvittämiseksi ja ilmoitamme sinulle mahdollisesta lopputuloksesta.


14.6 Kun Myyjä suorittaa transaktion, maksuliikenneoperaattorin pankki vastaa siitä, että asiaankuuluvat tiedot siirretään meille oikein. Jos maksuliikkenneoperaattorin pankki voi todentaa,  että pankki ei ole vastuussa epäonnistuneesta tai virheellisesti toteutetusta transaktiosta, olemme vastuussa sinulle.


14.7 Jos olemme vastuussa väärän summan vähentämisestä saldostasi, korjaamme virheen. Jos olemme vastuussa transaktiosta, joka on vähennetty saldostasi, mutta jota et ole hyväksynyt, palautamme summan kortillesi ja käsittelemme transaktion ikään kuin sitä ei olisi koskaan tapahtunut. Sinun on ilmoitettava meille kaikista luvattomista tai virheellisistä transaktioista mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 13 kuukauden kuluttua veloituksen päivämäärästä. Jos et ole ilmoittanut meille, emme ole vastuussa.

 

14.8 Emme ole vastuussa, mikäli transaktiotapahtumassa Myyjää koskevat antamasi tunnistetiedot ovat virheelliset. Tällaisissa tapauksissa teemme sen, mitä meiltä voidaan kohtuudella odottaa varojen palauttamiseksi.

 

15. Valitukset ja yhteydenotot
15.1 Jos haluat jättää valituksen tai ottaa meihin yhteyttä muista syistä näihin ehtoihin liittyen, kirjoita osoitteeseen hello@paygoo.fi. Käsittelemme valituksesi nopeasti ja oikeudenmukaisesti. Jos et ole tyytyväinen valituksesi tulokseen, voi kirjoittaa osoitteeseen: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR.

16. Näin käytämme henkilötietojasi
16.1 Saatamme etsiä tietoja sinusta luottoluokituslaitoksista. Nämä haut tehdään henkilöllisyyden tarkistamiseksi, mutta emme suorita tätä varten täydellistä luottokelpoisuuden tarkistusta. Saatamme käyttää automaattista päätöksentekojärjestelmää tarkistamaan hakemuksesi ja vahvistamaan henkilöllisyytesi.


16.1.1 Jos emme pysty tarkistamaan henkilöllisyyttäsi, voimme pyytää sinua toimittamaan asiakirjat, joiden avulla voimme vahvistaa henkilöllisyytesi ja osoitteesi.


16.2 Luottoluokituslaitokset voivat tarkistaa antamasi tiedot kaikista muista julkisista tai muista tietokannoista, joihin heillä on pääsy. Rekisteröimätön kysely on haku, joka tehdään, jos tarkoituksena ei ole lainata rahaa. Tämä ei vaikuta luottoluokitukseesi, jos joskus haet luottoa. Kysely ei ole näkyvissä muille luotonantajille kuin sille, joka kyselyn tekee. Kysely sisällytetään luottotietoraporttiin, joten tiedät, että haku on tehty, mutta se ei vaikuta luottoluokitukseesi, jos haet luottoa. 


16.3 Jos annat meille vääriä tai virheellisiä tietoja ja havaitsemme, että kyseessä on petos, teemme siitä ilmoituksen petostentorjuntajärjestöihin. Viranomaisilla on pääsy näihin tietoihin ja he voivat käyttää niitä.


16.3.1 Petostentorjuntajärjestöt jakavat tietoja muiden organisaatioiden kanssa. Me ja muut organisaatiot voivat käyttää tietoja, jotka on rekisteröity ulkomaisiin petostentorjuntajärjestöihin.


16.3.2 Lähetäthän meille sähköpostia hello@paygoo.fi, saadaksesi lisätietoja luottoluokituslaitoksista ja petostentorjuntajärjestöistä. Sinulla on oikeus saada kyseinen tieto nähtäväksesi.


16.3.3 Sinulla on tiettyjä oikeuksia saada nähtäväksesi kopiot tiedoistasi, joita meillä on. Lähetä tietojasi koskeva pyyntö osoitteesee: hello@paygoo.fi. Voimme veloittaa palvelusta.


16.4 Joitakin luottoluokituslaitosten ja petostentorjuntaorganisaation tietoja annetaan meille ja muille organisaatioille, myös seuraaviin tarkoituksiin:


16.4.1 petosten ja rahanpesun estäminen tarkistamalla luotto-, luottoon liittyvien tai niihin rinnastettavien muiden laitosten hakemukset, vakuutukset, korvausvaatimukset, työhakemukset ja henkilöstötiedot sekä vahvistamaan henkilöllisyytesi.


16.4.2 Näiden järjestöjen hallussa olevia tietoja voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen, mikäli annat siihen suostumuksesi, tai mikäli laki sitä edellyttää (Data Protection Act 2018 / GDPR).


16.5 Kun sinulla on sopimus kanssamme, voimme käyttää seuraavia tietojasi:


16.5.1 tiedot, jotka annat meille tai meillä on jo sinusta, mukaanlukien puhelinnumerosi, jonka voimme tallentaa soittaessasi meille.

16.5.2 saamamme tiedot, kun päätämme hakemuksestasi tai sopimuksestasi, mukaan lukien tiedot joita saamme, kun teemme nimelläsi hakuja luottoluokittajilta ja petoksentorjuntaorganisaatioilta.


16.5.3 tiedot (mukaan lukien maksuja ja transaktioita koskevat tiedot), joita meillä voi olla kanssamme tai kauttamme hallinnoitua tiliä tai vakuutusta koskien.

 

16.5.4 tiedot, jotka saamme keneltä tahansa toimijalta, jolla on oikeus käsitellä ja luovuttaa sinua koskevia tietoja.


16.6 Käsittelemme, käytämme, jaamme, hallinnoimme ja rekisteröimme sinua koskevia tietoja, jotta voimme: 


16.6.1 etsiä tietoja luottoluokituslaitoksilta sekä petoksentorjuntaorganisaatiolta (mukaanlukien tiedot ulkomailta) hallinnoidaksemme tiliäsi;


16.6.2 hallita tilejä ja vakuutuksia sekä kaikkia sovelluksia, sopimuksia ja kirjeenvaihtoa, joita sinulla voi olla kanssamme;


16.6.3 toteuttaa, seurata ja analysoida liiketoimintaamme;


16.6.4 ottaa sinuun yhteyttä postitse, puhelimitse tai muulla tavalla muista tuotteista ja palveluista, jotka mielestämme saattavat kiinnostaa sinua– mikäli et ole kieltänyt suoramarkkinointia;


16.6.5 torjua petoksia, rahanpesua, terrorismia sekä muita rikoksia, ja


16.6.6 noudattaa voimassaolevia lakeja ja määräyksiä kaikissa maissa


16.7 Saatamme antaa tietojasi:


16.7.1 kenelle tahansa henkilölle, joka työskentelee meidän tai kumppaneidemme palveluksessa;


16.7.2 petoksentorjuntaorganisaatioille;


16.7.3 kaikille organisaatioille, jotka tukevat yhtä tai useampaa käyttämääsi tuotetta;


16.7.4 mihin tahansa maksujärjestelmään, jonka nojalla myönnämme kortin;


16.7.5 erityisviranomaisille terrorismin havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi (mukaan lukien viranomaiset Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella), jos maksu käsitellään maailmanlaajuisten maksujärjestelmien kautta;


16.7.6 kenelle tahansa, jolle siirrämme mitkä tahansa oikeutemme tai velvollisuutemme kanssasi tehdyn sopimuksen mukaisesti, ja


16.7.7 tahoille, joille annat meille suostumuksesi luovuttaa sinua koskevia tietoja.

16.8 Edellä kuvattu tietojesi käsittely voi tarkoittaa, että tiedot lähetetään muihin ETA alueen ulkopuolisiin maihin, mukaan lukien Yhdysvallat. Tällaisissa tapauksissa olemme vastuussa siitä, että tietojasi käsitellään luottamuksellisesti.


16.9  Säilytämme tietoja sinusta vain niin kauan kuin se on tarpeellista tai se on tarpeen oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

 

17. Yhteenveto
Tässä taulukossa on yhteenveto tuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista sekä muista tiedoista. Ne eivät kuitenkaan korvaa tuotteen käyttöehtoja. Korttiin liittyvät rajoitukset sekä palveluhinnasto on eritelty alla olevassa taulukossa. 

 

Korttiisi liittyvät rajoitukset ja maksut riippuvat siitä, oletko täyttänyt korttiin liittyvät henkilöllisyyttä ja maantieteellistä käyttöä koskevat vaatimukset.

Palveluhinnasto

Valuutta

Uuden kortin ostosta perittävä latausmaksu

4.90 EUR

Kuukausimaksu (veloitetaan seitsemännestä kuukaudesta lähtien)

1.50 EUR per month

Tapahtumamaksua (kolmannesta ostoksesta lähtien veloitetaan)

0.30 EUR

Kadonneen kortin korvaaminen uudella

12.50 EUR

Irtisanominen (tarkista irtisanomista koskevat ehdot)

12.50 EUR

Palvelumaksu – PIN koodin haku

0.50 EUR

Palvelumaksu – Saldon tarkistus

0.50 EUR

Palvelumaksu – Yhteenveto transaktioista

0.50 EUR

Kortin käyttämättömyysmaksu (veloitetaan 24 kuukauden jälkeen)

3.50 EUR per month

Valuutanmuunnosmaksu (koskien ostoja muissa valuutoissa)

4 %

Kortin rajat:

 

Kortin enimmäisarvo – henkilöllisyys vahvistettu

N/A

Kortin enimmäisarvo – ilman henkilöllisyyden vahvistusta

150 EUR

Korttitapahtuman enimmäissumma myyntipaikassa

150 EUR
 

 

18. Yhteydenotto hätätilanteessa

Saatamme joutua ottamaan sinuun yhteyttä kiireellisesti, jos epäilemme, että tililläsi on tapahtunut vilpillistä toimintaa (edellyttäen, että voimassaolevat lait ja määrätykset eivät sitä kiellä). Tätä varten voimme (esimerkiksi) lähettää sinulle tekstiviestin sen sijaan, että soittaisimme tai lähettäisimme sinulle sähköpostia, jos mielestämme tämä on nopein tapa ottaa sinuun yhteyttä. Kun otamme sinuun yhteyttä, annamme sinulle myös tietoa ja ohjeita siitä, miten voit minimoida mahdolliset maksuvälineeseesi kohdistuvat riskit tietoturvauhan luonteesta riippuen.

 

Käytämme yhteydenottoon samoja yhteystietoja, jotka olet jo antanut meille. Sinun tulee ilmoittaa meille välittömästi, jos henkilötietosi tai yhteystietosi muuttuvat.